موتور سیکلت برقی

/موتور سیکلت برقی
  • تمام شده
    موتور سیکلت برقی 3کیلووات موتور مرکزی حداکثر سرعت 80 کیلومتر بر ساعت 25% شیب پیمایی با 140کیلوگرم بار و مسافر پیمایش متوسط شهری 70 کیلومتر با یک شارژ (لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان تحویل تماس بگیرید)
  • تمام شده
    موتور سیکلت برقی 6کیلووات موتور مرکزی حداکثر سرعت 110 کیلومتر بر ساعت 25% شیب پیمایی با 150کیلوگرم بار و مسافر پیمایش متوسط شهری 100 کیلومتر با یک شارژ (لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان تحویل تماس بگیرید)