دوچرخه ی برقی رقیب خودروی شخصی است نه موتورسیکلت!

//دوچرخه ی برقی رقیب خودروی شخصی است نه موتورسیکلت!

دوچرخه ی برقی رقیب خودروی شخصی است نه موتورسیکلت!

دوچرخه ی برقی هیچ شباهت عملکردی به موتورسیکلت ندارد و ابداً گزینه ای در جایگزینی موتورسیکلتها به حساب نمی آید؛ بلکه امکاناتی جدید برای فراگیر نمودن کاربرد دوچرخه در کاربریهای روزمره می باشد.
دوچرخه ی برقی رقیب استفاده از خودروی شخصی و شاید تنها راه اصولی گریز از دردسرهای استفاده از سیستم های حمل و نقل عمومی ماننده اتوبوس و غیره است.

توسط |۱۳۹۶-۸-۱۲ ۰۶:۰۰:۲۵ +۰۰:۰۰۱۲ام آبان, ۱۳۹۶|مقالات|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید