رفع محدودیت های دوچرخه سواری در شهرها با دوچرخه برقی

//رفع محدودیت های دوچرخه سواری در شهرها با دوچرخه برقی

رفع محدودیت های دوچرخه سواری در شهرها با دوچرخه برقی

این محدودیت ها شامل موارد زیر است:

  • مسافت‌های طولانی بین مبدأ و مقصد

  • وجود شیب كه مسیرها را از یك طرف در رفت یا برگشت دشوار و طاقت فرسا می‌نماید.

  • سرعت كم و عملكرد دینامیكی ضعیف

  • خطر تنفس شدید در مناطق با هوای آلوده

  • تعرق زیاد و نگرانی فرد از بوی بد لباس در محل كار یا تحصیل

به موارد فوق خطرات سوانح احتمالی را در شهری چون تهران نیز می‌توان اضافه نمود اما از آنجایی كه این خطرات بسیار كمتر از مخاطرات تهدید كننده ی موتورسیكلت‌ها بوده، كاربری وسیع موتورسیكلت در شهرها گواه آن است كه این نگرانی نمی‌تواند عامل جدی محدود كننده ی كاربری دوچرخه در شهرهای كشور باشد.

و اما در مقایسه، دوچرخه ی برقی مزایای زیر را به همراه خواهد داشت:

  • محدودیت خستگی در مسافت‌های طولانی با دوچرخه ی برقی وجود ندارد.
  • با وجود سیستم محرك الكتریكی عملاً مشكلی به نام شیب برای دوچرخه سوار وجود نخواهد داشت.

  • سرعت دوچرخه ی برقی و عملكرد دینامیكی آن دو تا سه برابر بیشتر از دوچرخه ی معمولی با دوچرخه سوار معمولی خواهد بود.

  • ضطراری برای ركاب زدن تند كه موجب افزایش شدت تنفس و ضربان قلب می‌گردد در مناطق آلوده وجود نداشته و دوچرخه سوار می‌تواند از آن ناحیه بدون ركاب زدن عبور كند.

  • در استفاده ی معمولی از دوچرخه ی برقی شدت تعرق هرگز بیشتر از یك پیاده روی معمولی نمی‌باشد.

توسط |۱۳۹۶-۸-۱۲ ۰۶:۰۷:۲۶ +۰۰:۰۰۱۲ام آبان, ۱۳۹۶|مقالات|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید